ANOSR

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai reprezentativă structură de acest tip ce activează de 19 ani în România, reprezentând vocea studenților din România. Reunește 100 de organizații studențeștidin 19 centre universitare, respectiv 30 de universități, având printre membri inclusiv organizații studențești înființate imediat după revoluție. Importanța și relevanța activității federației este recunoscută prin apartenența, ca reprezentant al studenților din România, la structurile cele mai relevante în acest sens, la nivel național și internațional.

ANOSR își are rădăcinile în mișcările sociale studențești din toamna anului 1995, când liderii studenților au resimțit lipsa unei coordonări centrale și eficiente. Astfel, la 30 martie 1999, la Timișoara, cu ocazia Săptămânii Internaționale Studențești, are loc Adunarea Generală de Constituire, la care au participat 28 de organizații studențești din întreaga țară. ANOSR și-a dobândit personalitatea juridică în 8 martie 2000, printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme. Devine, astfel, prima federație națională studențească din România.

Activitatea ANOSR este guvernată de anumite valori și principii, care o ghidează pe drumul reprezentării studențești. Acestea sunt: principiul democrației, al libertății, principiul legitimității și cel al reprezentativității, deschiderii, transparenței, independenței, non-partizanatului și legalității, competența, unitatea, non-violența și continuitatea.