Biroul de Conducere 2023-2024

Biroul Executiv de Conducere

Ioana-Gianina ILIE
Președinte

0742 158 600

ioanailie2112@gmail.com

Cosmin-Florian MANEA
Vicepreședinte Relații Interne

0758 839 446

maneacosmin2002@gmail.com

Iana STATII
Vicepreședinte Relații Externe

0748 966 658

ianastatii@gmail.com

Vlad-Alexandru BANIȚĂ
Secretar General

0766 281 040

banita.vlad@yahoo.com

Biroul Extins de Conducere

Petruța-Maria NIȚIȘOR
Coordonator Resurse Umane

0745 466 397 pnitisor16@gmail.com

Ilinca-Maria CRĂCIUN
Coordonator Educațional

0747 457 297

ilincacraciun3@gmail.com

Delia-Mihaela NUȚĂ
Coordonator Relații Publice

0785 285 173

delia10nuta@yahoo.com

Larisa-Maria ONOI
Coordonator IT & Design

0756 707 476

marialarisa272@gmail.com

Tiberius-Ștefan HOGEA
Coordonator Strângere de Fonduri

0743 665 501

hogicatiberius@yahoo.com

Ioana PÎRLOG
Coordonator Logistică

0731 758 476

ioanapirlog496@gmail.com

Comisia de Cenzori

Roberto-Ionuț GRIGORICIUC

Andrei GHERASIM

Asistenți

Claudia-Narcisa ȘTEFĂNOAIA

Asistent Coordonator Resurse Umane

13
Andrei DEAC-HAJA

Asistent Coordonator Resurse Umane

Bogdan-Cristian TIMOFTE

Asistent Coordonator Educațional

Bianca-Andreea BRĂGĂRUȘ

Asistent Coordonator Relații Publice

Beatrice-Marina MOJA

Asistent Coordonator IT & Design

18
Georgiana-Andreea DAVID

Asistent Coordonator Strângere de Fonduri

Matei CIREȘĂ

Asistent Coordonator Logistică