Facultatea de Bioinginerie Medicală

Keep calm and love Medical Bioingineering!

Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA și pregateşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:

  • Domeniul Științe Inginerești Aplicate cu specializarea Bioinginerie;

  • Domeniul Sănătate cu specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

Facultatea de Bioinginerie Medicală are drept obiectiv major formarea de specialişti cu solide cunoştinţe şi deprinderi în domeniul biomedical, în conformitate cu definiţia BECON (Bioengineering Consortium): The application of concepts and methods of engineering, biology, medicine, physiology, physics, materials science, chemistry, mathematics and computer science to develop methods and technologies to solve health problems in humans. http://www.nibib.nih.gov 

Bioingineria creează concepte fundamentale şi cunoştinţe de la nivel molecular până la nivel sistemic şi dezvoltă noi produse biologice, materiale, procese, implanturi și produse informatice pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor, pentru reabilitarea pacientului și creşterea gradului de sănătate. 

Facultatea noastră contribuie la creşterea standardului de calitate în sistemul de sănătate din România. Pentru atingerea acestui obiectiv, Facultatea de Bioinginerie Medicală urmăreşte în mod continuu:

  • promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional;

  • modelarea armonioasă a personalităţii şi dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor;

  • dezvoltarea continuă a cercetării ştiinţifice, la nivelul standardelor internaţionale şi afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice;

  • integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate

  • dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, instituţiile publice locale sau nationale, cu instituţii si organizatii internationale.

Facultatea de Bioinginerie Medicală îşi adaptează şi diversifică continuu structura academică pentru realizarea unui mediu adecvat educaţional și de cercetare ştiinţifică, în funcţie de elemente de reformă ale învăţământului românesc, strategiile naţionale din domeniile economic, al cercetării ştiinţifice şi forţei de muncă, strategia universității, resursele umane şi materiale existente şi cele de perspectivă.