Comisia de jurizare

Secțiunea I - Bioinginerie

Prof. Univ. Dr. Radu George Ciorap este profesor universitar la Facultatea de Bioinginerie Medicală, fiind titularul disciplinelor de Instrumentație Biomedicală, Traductoare și Biosenzori și Echipamente medicale din unitățile sanitare. Este specializat în domeniul proiectării și testării dispozitivelor medicale pentru măsurarea parametrilor fiziologici și pentru recuperare medicală. Are publicate 8 cărți și este autor/coautor la peste 150 de articole științifice. Având o contribuție activă și importantă în dezvoltarea Facultății de Bioinginerie Medicală si în adaptarea curriculei specializării de bioinginerie la standardele internaționale, suntem onorați să-l avem în juriu pe domnul Ciorap la cea de-a XXV-a ediție a Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference.

Șef Lucrări Dr. Bioing. Vera Bălan este profesor la Facultatea de Bioinginerie Medicală, îndrumând studenții în Științele Biomedicale. Cu o pasiune pentru dezvoltarea și evaluarea micro- și nanoparticulelor magnetice biofuncționalizate pentru aplicații medicale, a publicat 2 capitole de carte în edituri internaționale, 46 de lucrări științifice și a primit 3 brevete de invenție. Fiind director a 3 proiecte de cercetare suntem bucuroși să o avem în acest an pe doamna Bălan în juriu la Conferința Națională pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference, a XXV-a ediție.

Absolvind Facultatea de Bioinginerie Medicală, promoția 2010, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, Ș.L. Dr. Bioing. Mădălina Poștaru este, în prezent, cadru didactic la aceeași facultate, îndrumând studenții în Interacțiuni cu compuși biologici activi-structuri vii, Biotehnologii medicale, Biochimie, Bioingineria suprafețelor și Metodologia cercetării științifice. Totodată, este și absolventă a programului de master „Biotehnologii medicale avansate” în 2012 și are titlu de doctor în Inginerie Chimică. Cu o participare la peste 50 de conferințe naționale și internaționale și cu 19 medalii și distincții din partea unor societăți științifice, doamna Poștaru este un jurat perfect pe care suntem onorați să-l avem pentru ediția de anul acesta la Conferința Națională pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference.

Asistent universitar Dr. Hrișcă-Eva Oana-Diana este unul dintre jurații pe care ne bucurăm să-l avem alături de noi anul acesta, la cea de-a XXV-a ediție a Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference. Cu o activitate care datează încă din 2017, doamna Hrișcă susține numeroase laboratoare în cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală care sunt incluse în Departamentul de Științe Biomedicale. În urma cercetării Prelucrării semnalelor biomedicale, au rezultat 27 de lucrări științifice, dintre care 2 au fost cu factor de impact și 13 lucrări științifice au fost indexate ISI. Totodată, doamna Hrișcă este membru în comitetul de organizare a conferinței internaționale “International Conference on e-Health and Bioengineering”.

Specialist în inovare de la centrul MAVIS UMF Iași, Alexandru Pleșoianu este, în prezent, cadru didactic la Facultatea de Bioinginerie Medicală, oferind sprijin studențiilor în domeniul care îl pasionează: cardiologia. Fiind membru al Societății Europene pentru Organe Artificiale, domnul Pleșoianu coordonează o echipă de studenți, medici, bioingineri și kinetoterapeuți pentru proiectul Heart Hackaton, cu scopul de a dezvolta o inimă artificială. ,,Protejează și salvează viața!” este motto-ul care îl face să înainteze în a cerceta și dezvolta dispozitive pentru salvarea inimilor. Cu o atracție pentru reconstrucția 3D și imprimarea din imagini medicale, suntem onorați să anunțăm că domnul Pleșoianu este jurat la cea de-a XXV-a ediție a Conferinței Naționale pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference.

Anul acesta, echipa Mechatronics Innovation Center ne onorează cu prezența Ioanei Bighiu în juriul Conferinței Naționale pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference, a XXV-a ediție. Ioana Bighiu, este absolventă și masterand al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași, ale specializării Electronică Aplicată. Prezintă o vastă experiență în producția dispozitivelor electronice, precum și în proiectarea, dezvoltarea, testarea și producția dispozitivelor medicale. În cadrul companiei Mechatronics Innovation Center, aceasta se ocupă de dezvoltarea proiectelor începând cu stadiul de idee, finalizând cu lansarea prototipului și a producției de serie. Dumneaei întregește cercul juraților de la specializarea Bioinginerie.

Secțiunea II - Balneofizio-kinetoterapie și recuperare medicală

Conf. Dr. Kinetoterapeut Mariana Rotariu care își desfășoară activitatea didactică în cadrul facultății noastre, la specializarea Balneofizio-kinetoterapie și recuperare medicală. Este membru activ în cadrul Consiliului Teritorial Iași-Vaslui al Colegiului Fizioterapeuților din România și Președintele Asociației Române de Balneologie, sucursala Iași. Datorită activității sale constante și implicarea dumneaei, suntem mai mult decât onorați că ia parte la jurizarea lucrărilor științifice din cadrul Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference.

Conf. Dr. Matei Daniela Viorelia este Director Departament Științe Biomedicale, la Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”. Devenită Doctor în Medicină din 2010, are expertiză în evaluarea clinică și paraclinică a pacienților în domeniul medicinei generale a adulților, analize de laborator, teste electrofiziologice, analiza variabilității ritmului cardiac, teste respiratorii. Cu o activitate profesională și științifică cuprinde 12 cărți și capitole, autor/coautor a peste 130 de articole științifice publicate în reviste de specialitate sau comunicate la conferințe științifice naționale și internaționale, ne bucurăm să o avem pe dumneaei în juriul Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference.

Conf. Dr. Bioing. Vlad Maria Daniela, a cărei activitate în domeniu datează din anul 2000, în care a absolvit Facultatea de Bioinginerie Medicală, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa" Iași. Dana Vlad este autor/coautor a peste 70 lucrări ştiinţifice, 2 cărți, a 3 brevete de invenție și 2 cereri de brevet ȋn domeniul Bioingineriei/Biomaterialelor (ȋn special ȋn domeniul cimenturilor osoase pe bază de fosfați de calciu pentru aplicaţii în restaurare vertebrală prin tehnici minim invazive, dar și al dispozitivelor pentru injectare sau a celor pentru fuziune spinală și corectarea diformităţilor spinale, biomaterialelor metalice) publicate ori prezentate ȋn reviste sau la manifestări ştiinţifice, din ţară ori străinătate. Astfel, suntem încântați de prezența dumneai în juriul Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference.

Un alt membru al juriului pe care ne bucurăm să îl avem alături de studenții facultății noastre, în cadrul celei de-a XXV-a ediție a Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference, este Șef Lucrări Dr. Bioing. Sînziana Anca Butnaru Moldoveanu. Acesta este absolventă a Facultății de Bioinginerie Medicală, specializarea Bioinginerie, master în Bioingineria reabilitării, Facultatea de Bioinginerie Medicală, studiile doctorale realizate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa" Iași și cadru didactic în cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală. Cercetările realizate au vizat domeniul ortezării și exoprotezării, analiza mersului, analiza plantară, scanare și printare 3D, analiza biomecanică în reabilitări orale complexe.

Un jurat important este domnul Roman Potapenco, lector universitar pentru specializarea kinetoterapie și terapie ocupațională la Universitatea USPEE „Constantin Stere” din Chișinău, Roman Potapenco este cel ce ia parte la juriul specializării balneofizio-kinetoterapie și recuperare medicală. Acesta este președintele Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali din Republica Moldova, „Medkinetica”, redactor șef pentru două jurnale științifice „Journal of Physical Rehanilitation and Sports Medicine” și „Journal of Physiotherapy and Educational Inclusion”, precum și președintele Comitetului Organizatoric al Congresului Internațional „Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău”. Dumnealui este autor a 3 manuale publicate, cu peste 30 de articole şi publicaţii ştiinţifice profesionale internaţionale toate în domeniul Reabilitării Fizice, astfel noi ne simțim onorați să îl avem în juriul Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG Conference.