BENG Conference

Conferința Națională de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători


Asociația Studenților Bioingineri, în colaborare cu Facultatea de Bioinginerie Medicală, vă invită la cea de-a XXIII-a ediție a Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători - BENG Conference ce se va desfășura exclusiv în mediul online.


Program:

Joi – 22 aprilie 2021

* Festivitatea de deschidere a conferinței

* Afișarea posterelor participante


Vineri - 23 aprilie 2021

* Sesiune de workshop-uri


Sâmbătă – 24 aprilie 2021

* Susținerea și prezentarea lucrărilor

* Seară socială online


Duminică – 25 aprilie 2021

* Premierea câștigătorilor

* Festivitatea de închidere


Link către instrucțiunile de redactare:

https://drive.google.com/file/d/0BwfIz5mImDEbdFZ6WFZieTJ5Sk0/view?usp=sharing

Număr maxim de pagini: 7

Adresa către care se trimit lucrările: asb.bioinginerie@gmail.com

Înscrierea se face completând următorul formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNu0qxNMmSiLBNOBSG903THAZC9N26KgZXdOvoAQMo3GtXVg/viewform


Taxe de participare:

Activ - 100 lei

Pasiv - 60 lei

Termen limita pentru trimiterea abstractului lucrărilor: 1 Aprilie

Termen pentru trimiterea lucrărilor in extenso: 12 Aprilie

Înscrierile sunt deschise până la data de 1 aprilie pentru participanții activi, respectiv 12 aprilie pentru participanții pasivi.


Dovada plății este obligatorie înscrierii, așadar, taxele pot fi achitate la:

- Sediul Asociației Studenților Bioingineri Iași - Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9, demisol;

- Contul bancar deschis la BRD, Agenția Vasile Conta: RO71BRDE240SV53164242400 - Asociația Studenților Bioingineri


*În cazul achitării taxei de înscriere prin intermediu bancar, se va trimite o poză cu dovada la adresa asb.bioinginerie@gmail.com


Pentru detalii suplimentare, nu ezitați să contactați unul din organizatori:

Paula Petronela Ancuța

0747908580

Roberto Grigoriciuc

0757593218

Gabriel Șerban

0755677866


Vă așteptăm să luați parte, alături de noi, la singura conferință națională de acest profil!

COMISIA DE JURIZARE

Conf. Dr. Daniel Boldureanu

Doctor în Științe Economice, domeniul Cibernetică și Statistică Economică.Îndrăgitul nostru profesor de Management-marketing are publicate 8 cărți, un capitol la editura John Wiley & Sons din New York, 7 articole publicate în diverse reviste și multe alte studii și articole inexate, dar și participări la conferințe atât naționale cât și internaționale.Deținător al unui Premiu UEFISCDI, membru al Societății Române de Bioinginerie Medicală și al laboratorului Athena din Italia, domnul Boldureanu este și un Expert evaluator CNCSIS


Conf. Dr. Kinetoterapeut Mariana Rotariu

Își desfășoară activitatea didactică în cadrul facultății noastre, la specializarea Balneofizio-kinetoterapie și recuperare medicală. Este membru activ în cadrul Consiliului Teritorial Iași-Vaslui al Colegiului Fizioterapeuților din România și Președintele Asociației Române de Balneologie, sucursala Iași

Prof. Dr. Maria Butnaru

Specializată în tehnici in vitro de laborator și de reproducere umană asistată, doamna Butnaru are multe studii în domeniul medicinii regenerative, ingineriei tisulare și a terapiei celulare.
Membru în 10 proiecte de cercetare deja încheiate și unul în derulare, are publicate 16 articole cu vizibilitate internațională și a participat la mai mult de 50 de congrese și conferințe, atât naționale cât și internaționale.

As. Drd. Sînziana Anca Butnaru Moldoveanu

Absolventă a Facultății de Bioinginerie Medicală, specializarea Bioinginerie, master în Bioingineria reabilitării, Facultatea de Bioinginerie Medicală, în prezent doctorand în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa" Iași și cadru didactic la disciplina Biomecanică; experiență profesională în domeniul ortezării și exoprotezării.

As. Drd. Ioana Buculei

Cadru didactic la disciplinele “fiziologie” și “ergofiziologie”. Membră a Societății Române de Pneumologie, a Societății Europene de Pneumologie și în cadrul Colegiului Medicilor din România, doamna Buculei a scris multe lucrări și a avut numeroase contribuții științifice.Autor capitol pentru doua manuale de pneumologie și coautor în două articole în extenso, nu s-a oprit aici și își continuă perioada de cercetare.

Ioana Bighiu

Inginer de sistem și reprezentant al sistemului de management al calității ISO-13485.Doamna Bighiu este angajată Mechatronics Innovation Center și masterand al Facultății de Electronică și Telecomunicații în Electronică Aplicată.

As. Drd. Ilie Onu

Șef al departamentului de fiziokinetoterapie C.M., specialist în recuperarea sechelelor postraumatice ale țesutului cutanat și subcutanat. În Electroterapie-Laserterapie LLLT este supra-specializat.
Pe lângă postul de cadru didactic universitar asociat în cadrul facultății noastre, este și terapeut atestat Schroth în recuperarea pediatrică.

As. Dr. Doru Andrițoi

Doctor în Științe Inginerești Aplicate și Asistent Universitar în cadrul departamentului de Științe Biomedicale din facultatea noastră.Are 6 proiecte internaționale, 37 de lucrări indexate Web of Science, iar dacă îl căutăm pe Google Academics o să găsim 159 de referințe.
Domnul Andrițoi este un bun tutore pentru studenți, un coordonator de lucrări, atât pentru licență, cât și disertație și îndrumător pentru lucrările științifice studențeștiSECȚIUNEA DE POSTERE

HIDROGELURI PE BAZĂ DE CHITOSAN CU GLUCOXOXIDAZĂ IMOBILIZATĂ PENTRU POTENȚIALE APLICAȚII CA BIOSENZOR DE GLUCOZĂ

Dumitru Ionuț-Constantin, Branea Iulia-Catălina, Pancu Andreea-Ștefana

DISPOZITIVE ASOCIATE TERAPIEI OCUPAȚIONALE FOLOSITE ÎN RECUPERAREA PREHENSIUNII LA MÂNA CU HANDICAP

Iulian Popescu, Marian Ciobanu , Genoveva Filip